YDRE FÖRSAMLINGSKÅR

tillhör Svenska kyrkans Lekmannaförbund och samlar kvinnor och män till gemenskap, engagemang och ansvarstagande i Svenska kyrkan.

Vi vill...
-skapa opinion för kristna värderingar i samhället.
-samla kvinnor och män till engagemang och ansvarstagande för kyrkan.
-främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv.
-vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter.
-verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och vara en röst för lekmän i Svenska kyrkan.

stranden

Några av oss var med på rikskonventet i Rättvik helgen 17-19 augusti 2012.

Temat var "Växa i tro"

29-31 juli 2016 var det rikskonvent i Helsingborg.

Temat var
"Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

 

Samlingar våren 2016

Samlingarna började kl 16.00

23 februari. Den som var villig stödja Församlingskårens verksamhet som betalande medlem var välkommen på vårt ÅRSMÖTE. Vi träffades i Församlingshemmet, Österbymo. Tf kyrkoherde Lars Hedberg håller en inledande andakt.

29 mars Faraos dotter Ingemar Svennebring berättade på Trygghetsboendet, Industrigatan 2, Österbymo.

26 april Tf kyrkoherde Lars Hedberg besökte oss på Trygghetsboendet.

25 maj Kåren firade sitt 40-års jubileum i Församlingshemmet, Österbymo. Både nuvarande och tidigare medlemmar var välkomna att fira detta.

Samlingar hösten 2016

Samlingarna började kl 16.00

27 september "3 kvinnor i 1800-talets psalmer- Fanny, Lina och Betty" Vi sjöng tillsammans med Maria Axelsson och Tonåringarna på Trygghetsboendet, Industrigatan 2, Österbymo.

25 oktober "Bibeln - ett viktigt bibliotek" Komminister Mariann Syllner-Gustafsson ledde samtalet.

29 november samlades vi till julbord på Ydregården.

Samlingar våren 2017

Samlingarna börjar kl 16.00

Torsd den 2 mars Den som är villig att stödja Församlingskårens verksamhet som betalande medlem är välkommen på vårt ÅRSMÖTE. Vi träffas i Församlingshemmet, Österbymo. Kyrkoherde Mats Sverker håller en inledande andakt.

Torsd den 27 april Maria Axelsson och Tonåringarna sjunger med och för oss på Trygghetsboendet, Industrigatan 2, Österbymo.

Samlingar hösten 2017

Torsd den 9 november kl 14.00 OBS! tiden Hoppets barn - en riktig rövarhistoria Bengt Malm berättar den sanna historien om missionären Maria Pettersson.

Torsd den 30 samlas vi vid julbordet på Ydregården.

2018

Torsdagen den 22 februari ÅRSMÖTE Vi träffas på Åkervägen 3B, Österbymo. Andakt, årsmötersförhandlingar och enkel servering.

Vid ordinarie årsmöte den 22 februari 2018 beslöts att upphöra med versamheten då medlemmarna av åldersskäl inte ansåg sig kunna driva versamheten vidare.

Vid extra årsmöte den 19 april 2018 klubbades beslutet slutgiltigt.

KÅRENS VERKSAMHET UPPHÖRDE DEN 30 juni 2018.

MÖTE MED JOHANNES

MÖTE MED JOHANNES

Bibelsamtal

Alla är välkomna till bibelsamtal om Johannes evangelium i Församlingshemmet, Österbymo
torsdagarna 20 oktober, 3 och 17 november, 1 december klockan 16.00 – 17.30.
Bibelsamtalen fortsätter torsdagarna 23 februari, 9 och 23 mars, 6 och 20 april 2017. Vi ändrar tiden till kl. 14.00 - 15.30
(Man binder sig inte för hela serien utan kommer de gånger man har möjlighet.)

 

Studiecirklar 2011-2014    Studiecirkeln 2014-2015    Studiecirkeln 2015-2016

Verksamheten 2008    Verksamheten 2009    Verksamheten 2010

Verksamheten 2011    Verksamheten 2012    Verksamheten 2013

Verksamheten 2014    Verksamheten 2015                                      

 

korset

DET ENDA SOM BÄR NÄR ALLTING ANNAT VACKLAR

DET ENDA SOM BÄR NÄR ALLTING ANNAT VACKLAR

Klicka på bilden för både text och musik!

MED KRISTUS I CENTRUM

Kristi kyrka beskrivs i Bibeln som en kropp, som är beroende av sina lemmar.
Kyrkan fungerar fullt ut först när alla medlemmar ger sitt bidrag och erkänner
att även den till synes obetydliga lemmen har en viktig funktion.

 
Uppdaterad: 1 juli 2018
Redaktör: Barbro Malm

      Svenska kyrkan i Ydre
© 2008 - 2018 Ydre Församlingskår