Rikskonventet i Rättvik 2012

                        

Cirka 160 medlemmar av Lekmannaförbundet samlades 17-19 augusti 2012 till rikskonvent på Stiftsgården i Rättvik. Den stora och förnämligt utrustade stiftsgården ligger mycket vackert vid Siljan och dessutom nära kyrkan där en del av samlingarna hölls.

Där var vi bl.a. på söndagens högmässa med spelmansmusik och med predikan av biskop Thomas Söderberg.

 

Där hade vi också med Per Harling sjungit många av hans psalmer. Kyrkosekretare Christina Grenholm talade på ett seminarium om konventets tema "Växa i tro". Anders Sjöberg höll ett livfullt föredrag om den stora dramatiken i Bibelns framställning av Guds handlande med människorna.

Anders Sjöberg är en av författarna till det studiematerial om "Alla tiders bok"
som Lekmannaförbundet gett ut och som vi använder här i Ydre.

De fina arrangemangen var mycket uppskattade. Det är inte underligt att många redan då såg fram mot nästa konvent som två år senare hölls i Skara stift med temat "Kristi kyrka kallar".

Bengt Malm