Församlingskåren i Sund, Västra Ryd och Svinhults samlingar 2009

krokus Programmet för 2009 såg ut så här:

Vi samlas i regel sista tisdagen varje månad klockan 17.00 - 19.00.
Om inget annat anges träffas vi i Församlingshemmet, Österbymo.

27 januari var ämnet "Tillbaka till livet". Sjukhuspastor Birgitta Swalbring, Eksjö, berättade om en ideell förenings arbete för människor i kris. Läs mer på TTL:s hemsida.
24 februari höll kåren sitt årsmöte.
31 mars var ämnet: "Hjärtats bön". Pernilla Parenmalm besökte oss.
28 april sjöng vi tillsammans med Tonåringarna och Monica Ydrestål.
29 april ansvarade vi för vardagsgudstjänsten kl.19.00 i Församlingshemmet.
26 maj klockan 16.00 var det våravslutning med nattvardsfirande i Sunds kyrka, Helen Olsson. Därefter var det samkväm i Klockargården.
29 september, Ingemar Gustafsson och sångare från Frinnaryds kyrkobrödrakår besökte oss.
27 oktober visade naturfotografen Reine Jonsson egna bilder.
24 november fick vi besök av kyrkoherde Carl Magnus Alstermark som kåserade om "Från Österbymo till Tranås."

Välkommen till kårens olika aktiviteter som är öppna för alla.

Kontaktperson: Rigmor Alstermark (ordförande)
tfn. 0381- 604 99

 

MED KRISTUS I CENTRUM

Kristi kyrka beskrivs i Bibeln som en kropp, som är beroende av sina lemmar. Kyrkan fungerar fullt ut först när alla medlemmar ger sitt bidrag och erkänner att även den till synes obetydliga lemmen har en viktig funktion.

Uppdaterad: 24 november 2009

© 2008 - 2010 Församlingskåren, Sund, V.Ryd och Svinhult