Rikskonventet i Helsingborg 2016

29-31 juli 2016 hade Lekmannaförbundet rikskonvent på Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens folkhögskola Sundsgården.

Skolan som också är ett utmärkt konferenscentrum ligger vackert vid Öresund strax söder om Helsingborg.

Vi hälsades välkomna till Lunds stift av dess tidigare biskop Christina Odenberg. Biskop em. Karl-Johan Tyrberg presenterade konventets tema: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."
Detta uttalande av Jesus står i Johannesevangeliet som var ämne för ett av seminarierna. Det hölls av Förbundets hedersordförande Carl-Axel Axelsson. Han tryckte särskilt på evangeliets syfte.

Ett program handlade om Ylva Eggehorns diktning. Ett annat seminarium tog upp ämnet naturvetenskap och kristen tro. Carl-Erik Sahlberg berättade om erfarenheter från sin tid i Clara kyrka i Stockhnolm.

Konventsledningen samtalar inför förhandlingarna. Längst till vänster syns förbundets ordförande Anders Nordberg och brevid honom förbundskassören Juhani Ahonen. Magnus Wittgren (längst till höger) ledde förhandlingarna.

2018 fyller Lekmannaförbundet 100 år. Vid förhandlingarna beslöt ombuden att vi då skall ha ett jubileumskonvent i Uppsala stift.

Arrangemangen var utmärkta. Därför ser många fram mot jubileumskonventet.

Bengt Malm

Hem