Församlingskåren i Sund, Västra Ryd och Svinhults samlingar 2008

krokus Programmet för 2008 såg ut så här:

Vi samlas i regel sista tisdagen varje månad klockan 17.00 - 19.00.
Om inget annat anges träffas vi i Församlingshemmet, Österbymo.

25 mars lärde vi oss en del om jungfru Maria.
29 april sjöng vi gamla söndagsskol- och läsarsånger.
27 maj var det våravslutning med nattvardsfirande i Svinhult.
1-3 augusti var det jubileumskonvent i Stockholm.
30 september var ämnet: "Hur vet man att Gud finns?" (Ingemar Svennebring)
28 oktober "Den nedbrutna muren". Bibelstudium om mission. (B. Malm)
25 november "Hur har vi fått helgdagar?" (Ingemar Gustafsson)
16 december samlades vi till julfest på Ydregården.

Välkommen till kårens olika aktiviteter som är öppna för alla.

Kontaktperson: Rigmor Alstermark (ordförande)
tfn. 0381- 604 99

 

MED KRISTUS I CENTRUM

Kristi kyrka beskrivs i Bibeln som en kropp, som är beroende av sina lemmar. Kyrkan fungerar fullt ut först när alla medlemmar ger sitt bidrag och erkänner att även den till synes obetydliga lemmen har en viktig funktion.

Uppdaterad: 21 januari 2009

© 2008 Församlingskåren, Sund, V.Ryd och Svinhult