Församlingskåren i Sund, Västra Ryd och Svinhults samlingar 2010

krokus  

Programmet för 2010 såg ut så här:

Vi samlas i regel sista tisdagen varje månad klockan 17.00 - 19.00.
Om inget annat anges träffas vi i Församlingshemmet, Österbymo.

19 januari 2010 hade vi "Nyårsfest" med hemliga gäster.
23 februari Årsmöte
30 mars Inga-Lisa och Bernt Karlsson besökte oss. Dikt och visa.
27 april "Av goda makter underbart bevarad", kyrkoherde em. Birgitta Carsnäs.
25 maj kl.16.00 hade vi våravslutning med mässa i Sunds kyrka, kyrkoherde em. Birgitta Carsnäs.
28 september "Två märkliga emigrantöden." Rune i Bäcken och Olle Karlsson berättade.
26 oktober "Djupdykning i Böckernas Bok" med Ingemar Gustafsson.
30 november Besök av komminister Linda Cederholm (Dödahavsrullarna).

Välkommen till kårens olika aktiviteter som är öppna för alla.

Kontaktperson: Rigmor Alstermark (ordförande)
tfn. 0381- 604 99

 

MED KRISTUS I CENTRUM

Kristi kyrka beskrivs i Bibeln som en kropp, som är beroende av sina lemmar. Kyrkan fungerar fullt ut först när alla medlemmar ger sitt bidrag och erkänner att även den till synes obetydliga lemmen har en viktig funktion.

Uppdaterad: 12 februari 2011

© 2008 - 2011 Församlingskåren, Sund, V.Ryd och Svinhult

Hem