Året runt på Ullaberg

Året runt finns det alltid något som fångar blicken.
Först kommer tussilagon i vägkanten följd av blåsippor vid trädets rot.
I trädgården blommar det utan uppehåll från tidig vår till sen höst.
Även tistelns frön står fint framför huset.
Till slut kommer mörkret men då kan snön lysa upp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturdagboken      Barbros trädgård