KARDVÄDD
Dipsacus silvester

Kardväddväxter som exempelvis arten sträv kardvädd (Dipsacus pilosus) tillhör Västeuropas inhemska flora, till skillnad från vävarkardan (D. sativus), som kommer från Sydeuropa. Kardvädden lever ofta i skogar, gräsbevuxna områden och fuktiga platser.
Vild kardvädd är en tvåårig växt. Under sitt första år bildar den en rosett och under det andra en stjälk och blommor. Den knotiga stjälken är beklädd med taggar och det täta, vackert formade blomhuvudet omges av tornuddiga fjäll. Ett annat av kardväddens karaktärsdrag är att de övre bladen växer ihop och bildar små skålar som fångar och bevarar regnvatten. Hos vild kardvädd börjar blomningen i blomhuvudets mitt, varefter blomman delar sig nedåt och uppåt. Efter blomningen stårr plantorna ofta kvar i upprätt ställning under vintermånderna, då vinden sprider fröna från blommorna. Lämna plantorna i trädgården hela vintern; de kan vara mycket vackra, särskilt när de är täckta av rimfrost eller snö.
Förökning sker genom att fröna sprids över öppna platser. Efter ett år börjar plantorna gro. Om antalet plantor börjar minska får man samla in fröna och så om dem i välkrattad jord.
De olika kardväddarterna är mycket omtyckta av bin och fjärilar på grund av sin nektar. Fröätande fåglar, till exempel steglitsor, äter kardväddens frö.


Vinterståndare av kardvädd
Klicka gärna på bilden!

Uppgifterna är hämtade ur boken "Den naturliga trädgården" (Nieuman m.fl.). Den ger massor av tips om hur man lockar det vilda, både djur och växter, till sin trädgård. Det blir till glädje både för djur och människor.

Naturdagboken     Barbros trädgård