Gullstav (Ligularia stenocephala)

Gullstav    Gullstav    Gullstav

foto: B.Malm

En av mina tidigare grannar hade en så fin planta i sin trädgård. Hon vårdade den ömt. Tyvärr visste hon inte vad den hette. Hon visste inte heller riktigt hur den skulle skötas. Men att den var törstig det var lätt att se. Och så den blommade!
För ungefär femton år sedan fick jag en liten rotbit av henne. Jag satte den och den har vuxit till sig riktigt bra även om jag i dag vet att den hamnade alldeles för soligt. Nu kan man läsa om den i en del växtböcker. Min erfarenhet säger mig att den trivs i halvskugga i näringsrik jord som är mullrik och fuktighetshållande. Den bör stå kvar på samma plats i många år. Den blir både hög och vid så ta till platsen rejält! De vackra blomspirorna kan bli 50-60 cm långa och besöks flitigt av humlor och fjärilar.

Vid två tillfällen har jag tagit en rotbit och planterat på en något skuggigare plats. Dessutom har jag gett bort. Men i våras ansåg jag att det var dags att göra något radikalt. Då grävde min man upp den gamla plantan. Det blev fem nya plantor förutom de tre jag gav till en dotter. Nu den 11 juli -02 då jag skriver detta har de första blomspirorna visat färg och jag räknar med att de kommer att blomma drygt en månad. Det är mer än 100 blomspiror på de sju plantor vi nu har! Tillsammans med andra höga växter, buskar och träd gör den sig bra. Den kan också odlas som solitärväxt. Behöver inte bindas upp. Den skärs ner på våren. Vinterståndarna kan vara vackra. Mycket härdig.

Våren 2007 hämtade jag en planta på Ullaberg och flyttade den till en rabatt i Ydre där jag bor nu. Men som jag skriver i min naturdagbok den 24 augusti 2007 blev den här sommarens blomning inte så lyckad eftersom tvestjärtarna upptäckt plantan.

Eftersom min gullstav inte mått bra här i Ydre fick den en ny möjlighet vid vårt fritidshus i Småland våren 2008. Den har mått mycket bra. Många fjärilar och humlor kom på besök under blomningstiden. Nu när jag skriver detta (13 oktober 2008) har jag ett alldeles nytaget foto som visar hur fin växten är med fröställningar. I dag bör plantan, som har flyttats många gånger, säkert blivit mer än 25 år och kan säkert leva vidare många år till.

Gullstav

Naturdagboken      Barbros trädgård      Mer om gullstaven