I Rövarekulan 8 april 2018

Den här dagen var värd att fira med en utflykt till naturreservatet Rövarekulan som ligger i Höörs kommun.

Fotografen

Fotografen blev bjuden av...

Rövarekulan i Skåne

...dotter och måg på en mycket intressant 80-års present.

Bråån

Bråån flyter fram nere i dalgången.

Bråån

Det går att följa ån på stigar.

Bråån

Vid parkeringen reser sig skifferväggen lodrätt upp från ravinens botten.

Skifferbrant vid Bråån

Ravinen bildades för 14 000 år sedan.

Rövarekulan i Skåne

Här tar jag mig över en bäck på en mindre bro.

Bro över Bråån

Stenbron över ån restes av Otto Ramel på Löberöds slott 1870. Den är nu renoverad.

Rövarekulan i Skåne

På motsatt sida om branten växer bok.

Rövarekulan i Skåne

Vill man ta sig upp för den branten finns det en trappa.

Vitskråp

Eftersom våren var sen i år hade växtligheten inte riktigt kommit i gång. Men vitskråp fanns det gott om.

Bokskog i Rövarekulan

På vissa ställen började ramslöken grönska.

 

Naturdagboken     Barbros trädgård     Intressanta platser i Sverige

© Barbro Malm 2018