Lär dig mer om hur man gör en hemsida med hjälp av html-kod.

Nu är det dags att göra din andra hemsida. Först ska du tillverka en mall med de koder som varje sida innehåller. Ta fram "Anteckningar" och spara som... hemsidemall.html    Spara filen i din hemsidemapp! Nu kan du "kopiera" avsnittet med koderna som finns här nedan och "klistra in" i "Anteckningar" (hemsidemall.html):

<html>
<head>
<title> </title>
</head>
<body>
<h2>
 
</h2>
<font size="4">
 
</font>
</body>
</html>

Spara!

Bra att veta:
När du "sparar som..." tillverkar du en ny fil. Den kan antingen vara helt tom eller redan påbörjad.
När du "sparar" gör du det i en redan befintlig fil där du gjort en ändring i koden.

Nu ska vi "skrivskydda" mallen. Så här gör man:

Först kan du minimera alla öppna fönster som du har framme.
Leta rätt på filen "hemsidemall.html" i din arbetsmapp. Högerklicka på den! Klicka vidare på "Egenskaper" (vänster musknapp). Markera "Skrivskydd". Nu går det inte att oavsiktligt förstöra den. Det kommer fram en dialogruta som varnar om du trots allt skulle försöka. Det är ju meningen att du ska kunna använda den många gånger. Så länge den är skrivskyddad går det bra.

Om du nu öppnar filen "hemsidemall.html" kommer det fram ett helt vitt fönster. Men hav tröst. Det är helt OK!
Behåll det framme. Högerklicka på den till synes "tomma" sidan. Klicka på "Visa källa". Då kommer din sparade samling koder fram. De finns alltså där. Som du ser finns källkoden i "Anteckningar". "Kopiera" koden - denna gång från "Anteckningar". Öppna ett nytt fönster i "Anteckningar" och "Klistra in". Denna gång skrivskyddar du inte filen. Du får fram en dialogruta där du anmodas att ge namn åt filen. Det är ju en ny fil. Ge den namnet hemsida2.html. Minimera fönstret.

Här är två nya koder som vi ska använda oss av den här gången.
<br> betyder radbrytning.
<p> betyder nytt stycke.
Dessa båda koder har ingen avslutningskod vilket är bra eftersom man använder dem så ofta.

Nu är det dags att göra hemsidan.

Ta fram den minimerade "hemsida2-anteckningar".
Skriv in på lämpligt ställe:
Titel: Min andra hemsida.
Rubrik: Radbrytning och nytt stycke.
Brödtext: Efter den här raden lägger jag in koden för radbrytning.<br>
Efter den här raden lägger jag in koden för nytt stycke. <p>

Detta är början på det nya stycket.

Spara. Minimera. Kolla nu resultatet! Om det smög sig in ett fel får du ta fram Sidan i "Anteckningar" igen och rätta. Spara. Kolla igen!

Kommentar:
Dessa båda koder kan man lägga sist på raden, mellan raderna eller först på raden efter. Huvudsaken är att de finns med. Annars blir det löpande text som datorn gör som den vill med.

Om tiden räcker till gör du hemsida3.html. Använd "hemsidemall.html". Hitta på egen "title", "rubrik" och "brödtext".

Till nästa avsnitt     Till kursens början

Barbros trädgård