Lär dig göra en hemsida med hjälp av html-kod tillsammans med Brunte.

Jag håller just på att lära mig en del om hur man tillverkar en hemsida enbart med hjälp av koder. Du hänger väl med? Då sätter vi igång.

Nya datorer klarar av att man hoppar över en del koder. Men än så länge måste man vara ganska noga om man vill att ens hemsida ska vara läsbar för så många som möjligt. Vi använder "html" koder. I varje dokument måste dessa koder finnas med:

<html> betyder att vi använder "html" kod.
<head> betyder sidans inledning.
<title> I inledningen står det namn man ger sin sida.
<body> Här lägger man in sin text och eventuella bilder.

När man är klar lägger man in koderna fast i omvänd ordning. Men OBS! Då innehåller de ett / som talar om att något är slut.
</body> </title> </head> </html>

För att stilen inte ska bli för liten och svårläst ska vi ta med två koder till.

Till rubrik använder vi <h2> </h2> och till brödtexten i body tar vi <font size="4"> och </font>

Nu ska vi göra en enkel hemsida.

Ta fram "Anteckningar" och spara som... hemsida1.html. Spara filen så att du lätt kan återfinna den!

Skriv:
<html>
<head>
<title>Min första hemsida</title>
</head>
<body>
<h2>
JAG KAN!
</h2>
<font size="4">
Min första hemsida
</font>
</body>
</html>

Spara. Sök rätt på filen, öppna den och begrunda resultatet av ditt första försök.

Kommentarer:

Ett filnamn får inte innehålla å, ä eller ö eller mellanslag.
Vi har gjort hemsidan i "html" kod. Därför blir filformatet .html

RUBRIKSTILAR

<h1> STÖRSTA BOKSTAVSSTORLEKEN </h1>

<h2> Ganska stora bokstäver </h2>

<h3> Allt mindre stil </h3>

<h6> Smått </h6>

Brödtext

<font size="7"> STÖRSTA BOKSTAVSSTORLEKEN </font>
<font size="5"> Ganska stora bokstäver </font>
<font size="3"> Allt mindre stil </font>
Nöjer du dig med storlek 3 kan du utesluta <font size="3"> och </font>. Denna storlek väljs automatiskt om ingen annan är beställd.
<font size="1"> Syns det? </font>

Om man inte väljer bokstavstorlek i brödtexten får man alltså automatiskt font size="3" vilket jag tycker är för litet.
Jag använder i regel <font size="4">till det jag skriver.</font>.

Tummeliten vill visa dig något

Försök nu med hjälp av bilden ta reda på var det du skrivit hamnat.

Till nästa avsnitt

Barbros trädgård