Turista i Ydre

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Herbergshult naturreservat

Herbergshult

Den natur- och kulturintresserade kan få många fina upplevelser i Ydre.

Så här beskrivs Korphålornas naturreservat i Ydre:
"Här kan Du ströva i gammelskog som är mycket lite påverkad av människan. Terrängen är starkt kuperad. I den fuktiga sprickdalen Korphålorna, på vars botten en bäck rinner fram, finns en fantastisk artrikedom av mossor, lavar och vedlevande svampar."

Hedners park i Asby kommer att rustas upp under en tvåårsperiod. Målet att man genom samarbete med olika aktörer i bygden ska kunna utveckla platsen till ett kulturarvscentrum. Den är redan nu väl värd ett besök (december 2012).

Andra sevärdheter i Ydre:
Vassviksberget där det är en magnifik utsikt över Norra Vifjärden.

Herbergshult där:
"Reservatet är en stor ekhage vid Östersjöns strand i Ydre. Området betas för närvarande av får. Här finns en fin hagmarks- och lundflora och gott om hackspettar."

"Sjövik är ett kuperat område med en gammelskog rik på torrakor och omkullfallna träd. På höjderna finns tall och en del ek. I sluttningarna och sänkorna som tidigare varit slåttermarker dominerar gran och asp. I blötare stråk är det gott om al och björk. Det växer mycket hassel och floran är rik med t ex blåsippa, gullpudra och ormbär." Läs mer om Sjövik.

Är du intresserad av gammal bondekultur är ett besök på Smedstorps dubbelgård att rekommendera.

I Österfors smedja visas gammalt hantverk (konstsmide) under några sommarveckor.

Österfors smedja

Solviken

Gör gärna en tur med Boxholm II på Sommen

Ångbåten Boxholm II

Den 6 augusti 2009 anordnade Ydre kommun en rundresa till kulturhistoriskt intressanta platser i Ydre.
Jag har gjort ett bildreportage från den resan. Klicka gärna på bilden av den blå bussen och följ med!

Samuelssons buss

Här är en länk där du kan söka vidare till naturreservat i Ydre.
Pdf-filen har information från Torpön • Sjövik • Rocks mosse Korphålorna • Herbergshult • Vassviksberget.

Till sist några bilder från Södra Bråtas enastående odlingslandsskap.

Stora Sundsjön i Ydre
Stora Sundsjön

Barbros trädgård          Aktiviteter i Ydre          Bilder från Ydre

Uppdaterad den 21 februari 2019.

© 2001 - 2019 Barbro Malm