Lågorna blir högre. Plasten i inredningen avger en svart rök.