Kyrkor på Bornholm

Østerlars rundkyrka på Bornholm

Østerlars kyrka är den största och mest berömda av Bornholms rundkyrkor. Det finns två vindsvåningar dit trappan går inuti den tjocka yttermuren. Det massiva byggnadsverket av granit och kalksten hålls uppe av yttre stödmurar och en ihålig mittpelare som är mycket vid.

Självstängande kyrkogårdsgrind

Kyrkogårdsgrinden är självstängande.

Kyrkport i Østerlars rundkyrka

Guiden Jens berättar om Østerlars rundkyrka. Denna port används inte längre.

Dopkapellet i Østerlars rundkyrka

Dopkapellet ryms i mittpelaren.

Altaret i Østerlars rundkyrka

Altaret är placerat vid kyrkväggen. Det finns ju inget kor i en rundkyrka.

Predikstolen i Østerlars rundkyrka

Predikstolen är fint snidad.

Likvagn som tillhör Østerlars rundkyrka

Den gamla likvagnen finns i en byggnad intill kyrkan.

Svaneke kyrka på Bornholm

Denna vackra kyrka finns i Svaneke som ibland kallas Danmarks vackraste småstad.

Altarringen i Svaneke kyrka

Altarringen och altartavlan i Svaneke kyrka.

Predikstolen i Svaneke kyrka

Predikstolen med dess inskrifter.

Votivskepp i Svaneke kyrka

Votivskeppet påminner om att Svaneke är en hamnstad.

Runsten utanför Svaneke kyrka på Bornholm

Utanför kyrkan står en runsten. Tyvärr är inskriften bitvis illa medfaren.

Missionshus i Rønne

Ett exempel på Bornholms missionshus är detta i Rønne som tillhör Evangelisk-Luthersk Missionsforening.

Naturdagboken      Barbros trädgård

Tillbaka till bornholmsresan