Gatubilder från Rønne

Korsvirkeshus i Rønne

Korsvirkeshus är ganska vanliga i Rønnes äldre delar.

Korsvirkeshus i Rønne

Färgerna på rappningen varierar på korsvirkeshusen.

Korsvirkeshus i Rønne

De flesta korsvirkeshusen är i en våning. Här är ett undantag.

Äldre hus i Rønne

Tegelhus är mycket vanligt. För att öka ut bostadsytan har många hus takfönster eller takkupa.

Äldre hus i Rønne

Tittar man närmare på tegelhusen finns det både fina mönster och andra fina byggnadsdetaljer över fönster och under takfallet.

Gammalt och nytt i Rønne

Här möts gammalt och nytt på väg in mot Lakse Torv. Så gott som alla äldre gator är stensatta.

Maria Koefoeds Minde i Rønne

Detta vackra hus är från 1812 och är tillägnat Maria Koefoeds Minde.

Maria Koefoeds Minde i Rønne

Det framgår av inskriptionen.

Gatuskylt i Rønne

Här kan man känna sig lugn.

Naturdagboken      Barbros trädgård

Tillbaka till bornholmsresan