Bilder från Södra Bråta, Ydre kommun i Östergötland juni 2005.

Fägata.

En av många välbevarade och välgjorda gärdsgårdar.

Längst i söder finner du Södra Bråtas odlingslandskap.
Utsikt ner över Småländska höglandet.

Den 15 juni i år skrev jag i min naturdagbok:

På årets första sommarvarma dag for vi till Södra Bråtas odlingslandskap som finns här i Ydre. I en broschyr står att Södra Bråta är ett levande museum vilket verkligen stämmer. Området är kulturskyddat och man arbetar på att göra det till ett naturreservat. Gården har funnits sedan 1500-talet och har brukats enligt traditionella brukningsmetoder fram till mitten av 1990-talet. Gården förvaltas i dag av Länsstyrelsen i Östergötland. För den som är intresserad av växter har här en mångfald på en ganska begränsad yta. På en kvadratmeters yta kan man finna upp emot 40 kärlväxter. Här har man även funnit över 50 dagfjärilar, bland dessa flera hotade och sällsynta arter. Vi gjorde alldeles rätt när vi flyttade till Ydre!

Läs mer om naturreservatet. (2013)

Foto: B. Malm

Naturdagboken      Barbros trädgård      Intressanta platser i Sverige

Naturfoton 2005      Mina samlade naturfotosidor