På besök i Söderåsens nationalpark juli 2004.

   

Vi börjar vår promenad vid den vackra dammen och följer sedan Skärån uppströms.

   

Stigen vindlar fram längs ån. Väl uppe på höjden blickar vi ner i ravinen.

Kopparhatten är den förnämsta utsiktsplatsen i området

Foto: Bengt Malm

Naturdagboken      Barbros trädgård      Intressanta platser i Sverige

Naturfoton 2004      Mina samlade naturfotosidor