Med Storholmen på Dalslands kanal maj 2005.

Storholmen ligger redo för att ta oss med på en tur på Dalslands kanal.

En av många slussar som vi tog oss genom.

Vi åkte genom akvedukten medan älven brusade under oss.

Rätt som det var fick vi syn på en bäverhydda.

Här går kanalen lugnt vid sidan av älven.

Foto: B. Malm

Läs mer om Dalslands kanal.

Naturdagboken      Barbros trädgård      Intressanta platser i Sverige