-  - -
-

Knacka gärna!
Går du in genom dörren träffar du husets byggmästare.
Bakom fönstren döljer sig... (Prova båda!)