Allegro maestoso ur hornkonsert nr 3 i ess-dur.

MOZART


Wolfgang Amadeus Mozart
1756 - 1791

Här kan du läsa om Mozart. (Länken är på engelska).Det finns inte så mycket på svenska. Men
Wolfgang Amadeus Mozart.-länken är svensk. Det är intressant att se hur mycket han hann med, trots att han inte blev äldre än 35 år.

Uppdaterad den 12 december 2007.

Barbros trädgård