Fröställningar (21 oktober 2017) och hur växterna såg ut i somras

Anisisop

Anisisop är inte så långlivad men den frösår sig gärna.

Anisisop

Därför sparar jag anisisopens fröställning som dessutom är rätt stilig.

Gullstav

Gullstav är en växt som man kan ha glädje av i många år.

Gullstav

Jag klipper ner stänglarna i vår.

Honungslök

Honungslöken trivs inte så jättebra hos mig. Men där den trivs är den ett fint inslag i rabatten.

Honungslök

Fröställningen sparar jag över vintern.

Kardvädd

Kardvädden trivs alldeles för bra hos mig. Den är tvåårig.

Kardvädd

Den frösår sig villigt. Dessutom kan en och annan fågel få extra mat.

Temynta

Temyntan är flerårig.

Temynta

Fröställningen är värd att spara till i vår.

Naturdagboken      Barbros trädgård     

Naturfoton 2017      Mina samlade naturfotosidor

© Barbro Malm 2017