Snö på ett balkongräcke 13 januari 2010

Snö på ett balkongräcke

Balkongräcket är 4 cm brett. Ett par dm snö klarar av att hänga sig fast.

Snö på ett balkongräcke

Snökristallerna hakar i varandra och bildar ett fint spetsmönster.

Snö på ett balkongräcke

Draperiet hänger ner från överliggaren.

Snö på ett balkongräcke

Draperiet hänger ner från överliggaren.

Snö på ett balkongräcke

Vackert som en tavla.

Snö på ett balkongräcke

Mellanrummet mellan överliggaren, som är 3.5 cm hög, och räcket är 12 cm. Snön hänger envist fast.

Naturdagboken      Barbros trädgård     

Naturfoton 2010      Mina samlade naturfotosidor