Libbersmora ekhage den 15 maj 2009.

Välkommen till Libbersmora ekhage!

Libbersmora ekhage finns några km utanför Rimbo samhälle, Norrtälje kommun. Ta vägen från Rimbo mot Hallstavik och sväng vänster mot Ekebyholm. Några hundra meter in på den vägen till vänster finns en skylt som visar att du kommit rätt.

Libbersmora ekhage

Hagen sträcker sig från vägen ner till sjön Syningen. Här finns många vackra ekar och hasselbuskar. Utsikten är magnifik.

Libbersmora ekhage

När jag var barn på 40-talet var här beteshage för 3-5 kvigor.

Libbersmora ekhage

Här i skuggan under träden nära vägen fanns det fortfarande vitsippor kvar.

Libbersmora ekhage

Det är viktigt att grenar som fallit får ligga kvar på marken. Här i hagen trivs många olika djurslag och växter.
Flera är rödlistade.

Låga i Libbersmora ekhage

Den här lågan (omkullfallet träd) ska man var rädd om.

Hassel i Libbersmora ekhage

Här i skuggan av hasselbusken trivs både vitsippa, gullviva och liljekonvalj.

Gullvivor i Libbersmora ekhage

Just nu blommade massor av gullvivor.

Gullvivor i Libbersmora ekhage

De här gullvivorna hade fått sällskap av fräken.

Gullvivor i Libbersmora ekhage

Och här blir det smultron så småningom. Som barn fick jag följa med morfar och plocka en mugg full med smultron.
Det kändes tryggt eftersom jag hade respekt för de nyfikna kvigorna. Men kommer du i dag finns det inga betande djur.
Vi har valt att göra hagen till slåtteräng eftersom det finns tecken på att hagen har använts till det tidigare.

Libbersmora ekhage

Vårärten (Lathyrus vernus) blommade.

Skogsbingel i Libbersmora ekhage

I hagen växer skogsbingel (Mercurialis perennis) vilket lär vara ovanligt så långt norrut.

Libbersmora ekhage

Gör gärna ett besök och njut av den vackra naturen med gamla fina ekar, hasselbuskar och en rik markvegetation.

Den 7 september 2008 skrev jag i min naturdagbok:
"Utanför Rimbo finns en gammal beteshage där det finns många vackra ekar. Eftersom eken är så värdefull för många levande organismer, både stora och små (cirka 1500 arter har man kommit fram till), har Norrtälje kommun ansett den värd att vårda. För några dagar sedan var jag där och tog en del foton.
Så här står det i tidskriften "Gård och torp" (nr 2 2008):"En ek tar slarvigt räknat hundra år på sig att bli vuxen. Sedan står den i sitt flor i hundra år, varefter den tar lika lång tid på sig att dö." Ekarna i Libbersmora ekhage får förhoppningsvis dö ifred till gagn för många hotade, rödlistade, arter för att inte tala om de drygt tusen andra mera gynnade.

Naturdagboken      Barbros trädgård      Intressanta platser i Sverige

Naturfoton 2009       Mina samlade naturfotosidor