Ängsblommor 1 augusti 2007.

Gulsporre

Gulsporre, Linaria vulgaris.

Får i en hage

I en hage betade några får.

Gullris

Det svenska gullriset, Solidago virgaurea, lyser upp ängen.

Blomsteräng

På ängen frodas både gullris, fibblor och rödklöver.

Foto: B. Malm

Naturdagboken      Barbros trädgård     

Naturfoton 2007      Mina samlade naturfotosidor