rubrik
rubrik
rubrik

Musiken som är inlagd som bakgrundsmusik är av Vivaldi. Kommandot står efter ”title” i mallen.

STÖRSTA BOKSTAVSSTORLEKEN

Ganska stora bokstäver

Allt mindre stil

Smått
Fet stil Kursiv stil Fet kursiv stil Text skriven i Courier Fet kursiv text i Courier
Skrivmaskinsstil
Index nertill Index upptill
ger radbyte

ger nytt stycke

Texten till vänster
Centrerad text
Texten till höger
i mitten
Texten indragen både till höger och vänster
bokstavsstorlek Hur ser det här ut?
Det här blir rullande fet kursiv text. Prova får du se själv!

Infogar bild
SeniorNet Länk till hemsida
Mina fadderbarn Länk till annan sida i egna hemsidan
Tillbaka Länk till första sidan
Uppdaterad den 1 mars 2010