SNABBKURS I HTML för dig som vill göra hemsida.

 

Jag vill gärna berätta för dig, hur jag har gjort mina sidor. Det är ganska enkelt, bara man kommer på, hur man ska göra! Kruxet är att få ut något matnyttigt ur alla de ”ordstinna” böcker som finns i ämnet. - Till att börja med är det bra att ha ett ämne för sin sida. Min har jag kallat BARBROS TRÄDGÅRD. Det passar tycker jag, då jag värdesätter LIVET i alla dess former.

Jag arbetar i ”Anteckningar”.

Så här börjar du: <html>

                          <head>

                          <title>Här skriver du in det namn du gett sidan</title>

                          </head>

 

Nu kommer själva sidan. <body>

 

Eftersom jag ville att min text skulle vara centrerad valde jag kommandot <center>

 

Bokstavstorlek för rubrik <h1> störst till <h6> minst. Alla kommandon har en början och ett slut. De är lika så när som på /. Det finns ett par undantag. <br> som ger ny rad och <p> som ger nytt stycke. De har ingen avslutningskod.

 

Så här kan det se ut: <h1>Mormors linodling</h1> Vill du se hur den sidan är uppbyggd gå in på ”Visa” och ”Källa”. Som du ser är den ganska enkel. Men välj inte den här sidans källkod. Den är maskinvara och jättekrånglig. Så kommer den löpande texten och eventuella bilder och länkar. Kommandon för hur man länkar får du i mallen (se nedan). Men först kanske du ska göra några fler sidor att länka till. Du kanske också vill ha bilder.

När sidan känns klar avslutar du som du börjat – fast i omvänd ordning.

</center>

</body>

</html>

Här finns en mall. Den visar utförligare hur man gör.

Resultatet av mallen finns också. Mallen får du gärna ”låna” och arbeta efter.

 

Observera att filnamn inte får innehålla å, ä, ö eller mellanslag! För hemsidefiler gäller: ”Spara som” .html.

Format för bildfil bör vara .jpg eller .gif av utrymmesskäl. Dessutom laddas sådana bilder snabbt.

     

Uppdaterad den 1 mars 2010