Bildhantering med hjälp av PAINT

Kursledare: Barbro Malm

Förkunskaper som är bra att ha.

Den andra lektionen kommer att handla om hur man med hjälp av programmet PAINT infogar bild, kopierar och klistrar in. Om tiden räcker skriver vi in text i heltäckande bild.

Gör iordning 3 vita "Paintrutor" med storlek 150 x 150 bildpunkter. Ge dem namnen 1.jpg 2.jpg och 3.gif. Spara dem i din arbetsmapp.

Vi börjar arbeta med 1.jpg så den kan du öppna i "Paint".
Infoga "brunte.gif" och gör bakgrunden vit
Förstora bilden (6x) Använd Det är svart mellan hästens bakben. Det ska vi ta bort. Leta reda på och markera den. För musen till de två svarta prickarna. Högerklicka en gång på varje prick. (1x) Spara.

Nu ska vi kopiera bilden till ett nytt fönster.

Behåll 1.jpg framme för vi jobbar fortfarande med den!
Markera . Sätt sedan muspekaren i övre vänstra hörnet på hästbilden. Markera hela hästen. Dra med vänster musknapp nedtryckt. Redigera/kopiera. Minimera fönstret!

Öppna 2.jpg! Redigera/Klistra in. Obs! Bilden av hästen kommer att ligga i minnet ända tills du sparar något annat eller stänger datorn. Det kommer vi att ha nytta av nu. För jag vill att du försöker klistra in sammanlagt fyra hästar i din ruta som bör vara 150 x 150. Varje gång du "klistrar in" kommer bilden att hamna i övre vänstra hörnet. Men den går att dra med muspekaren till den plats där du vill ha den. Det är viktigt att du gör exakt som jag beskrivit även om resultatet inte blir så bra. Minimera fönstret!

Om du vill ha bilden på annat ställe i rutan än i övre vänstra hörnet går den som sagt att dra. Men man måste göra det först. Så här ska det se ut innan du drar.

Som du ser finns den svagt prickiga ramen kvar runt bilden. Om du för muspekaren över bilden blir den till ett litet kryss. Håll ner vänster musknapp och dra till önskad plats. Så fort du gör något annat låser sig bilden. Hur man gör då kommer vi till senare. Det går att fixa till. Nu har jag dragit bilden. Då ser det ut så här.

Som du ser finns den prickiga ramen kvar. Nu är det dags att stalla upp Brunte och fixa till bakgrunden och skriva eventuell text.
Obs! Bakgrundsfärgen är inte alltid svart. Den varierar från bild till bild. Men Brunte fanns på svart bakgrund.

Öppna 3.gif! Obs! den måste ha filnamnet .gif
Klistra nu in hästen fyra gånger. Den bör finnas kvar i minnet om du har gjort rätt. Men först måste du "Avmarkera heltäckande bild" (finns längst ner under Bild) När du är färdig kan du jämföra resultatet av bild 2 och 3.

Det är viktigt att man ger namn åt filen och sparar den medan den fortfarande är vit. OM MAN SPARAR SENARE FÖRLORAR MAN FÄRGINFORMATION.

ÖVNINGAR

Gör ovanstående övning med andra bilder (.gif) Se lektion 1! Man kan t.ex. lägga in två eller tre olika bilder. Skriv gärna text till bilden. Hur man väljer färg till texten tar vi upp nästa lektion. Nu får du nöja dig med svart. Här har jag lagt in 8 bilder och text! Men det är överkurs.

Nästa gång går vi igenom färg och form.

Barbros trädgård