En politik som passar alla!

Ålderstrappan

Kristdemokraternas programförklaring

Det här vill Kristdemokraterna i Ydre

Alla tidigare ydrebor har gett oss ett kulturarv som vi måste vara rädda om.
För Ydre är Östergötlands äldsta kulturbygd.

Turismen är viktig för Ydre. Våra gäster kommer för att Ydre är annorlunda - helt enkelt en miljö för människor.
Det måste vara väl ordnat för dem. Läs mer om Ydres turister och turisternas Ydre.

Också för våra äldre måste livet vara meningsfullt och väl ordnat.

Solängen i Österbymo.

Utan invandrarna stannar Sverige.

Det måste gå att bo i glesbygd.

                                                                 Foto: Barbro Malm

Ydre behöver hela sin infrastruktur

Vi måste vara rädda om vårt enda Ydre

Hur mycket kan vi investera?

Vi behöver trots allt polisen lika mycket som förut

Hur fungerar hemsjukvården?

Sverige - världens bästa land att växa upp i.

Kristdemokraterna har, som inget annat parti, familjen i fokus och arbetar för att vi ska få ett familjevänligare samhällsklimat.Sverige skall vara världens bästa land att växa upp i.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Vill du bli medlem? Kontakta vår ordförande!

I kommunen finns två myndighetsnämnder. Vi har en ersättare i varje nämnd.
Läs mer om nämnden för byggnation och miljö (Karl-Erik Hagström är ersättare)
och nämnden för skola och social. (Britt-Marie ström är ersättare).

Läs vad Kd vill med skolan i Skolbloggen.

Vår ordförande har en insynsplats i kommunstyrelsen och deltar i flera arbetsgrupper.

EU-valet 2014

Kristdemokraterna i rikspolitiken

Ansvarig utgivare: Bengt Malm      Redaktör: Barbro Malm      Uppdaterad 180117      © 2014-2018 Kristdemokraterna i Ydre