Ålderstrappan

Ålderstrappa är ett bildmotiv som är vanligt inom folklig bildkonst från 1600-talet fram till 1800-talet.
Man tänkte sig ett liv som varade i 100 år - från vaggan till graven. Ser man noga efter finns vaggan med längst ner till vänster. På första steget var man barn (10 år). Sedan följde familjebildning, arbete och på trappsteget vid 50 år stod man på livets höjdpunkt. Där vände det steg för steg för att sluta i graven.

I dag kanske vi inte tänker i de här banorna. Höjdpunkten varierar från person till person.
Livscykeln är ändå den samma. Vi föds, lever vårt liv och sedan dör vi.
Vi kristdemokrater vill försöka skapa ett samhälle som ser till människans behov i alla åldrar. Därför valde jag bilden av ålderstrappan.

/Barbro

     

Ansvarig utgivare: Bengt Malm      Redaktör: Barbro Malm      Uppdaterad 140404      © 2016-2017 Kristdemokraterna i Ydre