KORSORD som jag själv gjort.

 

Du får gärna dra ut dem och försöka dig på en lösning.

De är ganska enkla men alltid fördriver de tiden en stund.

 

 

 

 

                                         KORSORDSNYCKEL

 

          VÅGRÄTT                                               LODRÄTT

 

1        I detta ögonblick                             1        En obestämd

3        Ta ut innehållet ur                          2        Grundämne

6        Lång tid                                           3        Är silver

10      Kortsida                                          4        Dryck

11      Överlevande                                   5        Är gök

12      Veckodag                                        7        Enslig

14      På Öland                                          8        President

15      Flit                                                   9        Ställer husmor till

16      Avvikande                                       13      Behornad

18      Tungsint                                          17      Einstein

21      Hända                                              19      Hålla upprätt          

23      Tidsrymd                                         20      Under noll

24      Sötvatten                                         21      Kan man byta

26      Att färdas                                        22      Ätverktyg

27      Matning                                           23      Genitiv av vågrätt

28      Manskör                                         25      Justitieombudsmannen

29      I stället för Sovjetunionen              29      Spindeldjur

30      Försändelse                                    

31      Färg

                                                                 

 

 

VÅGRÄTT                                                   LODRÄTT

   1  För romantiker                                    1   Frukt

10   Träd                                                     2   Fiskdöd

11   Drar vagnar                                         3   Snor sig

12   Kortspel                                               4   Handelsfartyg

13   Föra från plats                                     5   Bor nära Sthlm

       till plats                                                6   Den är Pelle utan

15   Skal                                                      7   Tilltal

17   Danmark                                              8   Rör polarområdet

18   N framför                                             9   Flöde av ljud

        barrväxt                                             14  Sällsynthet

19   Ej rät                                                   16   Fåfäng

21   Kroppsdel                                           20   Affär

23   Lopp                                                     22  Fördjupning

24   Insekt                                                  29   Blodig

25   Hal                                                       31  Vind

26   Gör tänder ibland                               33   Fågel

27   Olle Thor                                             34   Kadaver  

28   På äpple                                               36   Vattendrag

30   Pronomen                                            37   Karolinska sjukhuset

32   Odör                                                    38    Inte jag

33   Haft meningsutbyte

35   Renoxe

37   På rad

39   Länstrafiken

40   Dyrgrip

41   För annan i eget namn

 

 

 

 

 

VÅGRÄTT                                                  LODRÄTT

  1    Meddela                                                             1    På sängkanten        

  4    Krydda                                                               2    Märke

  9    Man                                                                    3    Klot

10    Hålla sig stilla                                                    4    Mått

11    Nybörjare                                                          5    Gullhöna

14    Gripa                                                                  6    Modern verksamhet

15    Sprider pollen                                                    7    Där bor många

17    Sänka                                                                  8    Två och två

19    Barnsyssla                                                        12    Hage

21    Linnés döttrar                                                  13    Avlida

23    Före                                                                   14    Räcker hund

24    Inte                                                                    16    Riksförb Landsbygdens Folk

26    Från sydväst                                                     18    Ingenting

30    Äkta                                                                   20    Läggs i jorden

32    Med blå bär                                                       22   Träd

33    Färdas                                                                25    Pronomen

34    Vän                                                                     26   Verksamhetsutskott

                                                                                    27   Rune Lindström

                                                                                    28   Vatten

              29    Känna på sig

              31    Kan ömma

                                        

 

 

 

 

 

VÅGRÄTT                                          LODRÄTT

1 Pappersvikning                                   1  I Dalarna                    32  Fett

6 Läggs i jorden                                    2  Föra fram                    35  Sveriges Radio

8 Prisa                                                  3  Fast form                    36   Fågelmat

9 Värde                                                4  Gotlands Allehanda

10 Sumpbäver                                      5  Ger efter

12 Äpple                                              6   Lös

16 Dra på mun                                     7   Billigt

17 Lövas sent                                       9   Bevingad

19 Hör våren till (fjärde bokstaven       10  Granne

     hamnar på linjen, ingen ruta)            11  Gripa

24 När göken gal                                 13  Manglade

25 Grov                                               14  Prov

27 Fråga                                              15  Boplats för djur

28 Skotsk folkdans                              17  Uppträder

30 Komma någon att rysa                    18   Flaggar tåg utan N

                                                            19  Åsna

31 Språkligt                                          20  Sekret

33 Rotknöl                                            21  En odlad växt

34 Ruth Thor                                        22   Under foten

35 Göra rent                                         23  Början av kraftigt regn

36 Med kottar                                      26  Hönslåt

37 Utväg                                              29  Och

38 Andas ut häftigt                                31  Profet