”MINA FÄDERS BORG”

 

 

Foto: Kaj Janzon 1992

 

Sommaren 1999 besökte jag Fasterna i Uppland. Då såg jag för första gången ruinen av Mörby slott. En gång var Mörby det förnämsta slottet i Uppland. 1684 omnämns min förfader Helmer Deppe som uppsyningsman där. Han fick många ättlingar som stannade kvar i trakten (Sjuhundra härad). Därför har det varit ett intressant och givande forskningsobjekt för åtskilliga av mina släktingar att söka sina rötter.

 Min mor föddes 1905. Hennes föräldrar bodde då i Mjölsta i Fasterna men arrenderade sedan prästgårdens jordbruk. När hennes far skjutsade prästen till kyrkan, vilket ingick i hans uppgifter, följde hon ofta med och såg då Mörby slott från kyrkbacken. Men hon visste inte så mycket om sina rötter. Därför kunde hon inte berätta så mycket för mig. Men när jag visade ett foto av Mörby kände hon igen det. 1915 flyttade hon med sina föräldrar till Hagby i grannsocknen Rimbo. Där bor nu bl.a. två av mina kusiner.

Släkten följa släktens gång. Mina barnbarn tillhör elfte generationen efter Helmer Deppe.