Gör en riktig hemsida!
Bild-
länkar!

Har du Windows
med programmet
Anteckningar?

Öppna Anteckningar!
Ett fönster öppnas.
Tryck på
Arkiv
och sedan på Spara!

Bestäm
bildens
storlek!

Spela
musik!