Gör en riktig hemsida!
Bild-
länkar!

HTML är lätt!
Med några enkla
kommandon kan du
välja
stilar och
bakgrundsfärg.

Infoga länk! (Klicka!)

T.ex. Skriv till mig!

Bestäm
bildens
storlek!

Spela
musik!